สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพิชญุตม์  พิทยพรพงค์
 
1. นายถนัด  ทองคำ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงปัทมา  พรมจักร์
 
1. นางสาวกฤตยาณี  ธิอ้าย
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายบัญชา  ปกป้อง
2. เด็กหญิงสุพินญา  ลุงต๊ะ
 
1. นางกาญจน์ณภัทร  ปัญญาโกญ