สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดดอนจั่น สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายสมชัย  แซ่เจ๊า
 
1. นางพรพรรณ  เมืองสุวรรณ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 41.41 เข้าร่วม 5 1. นางสาวชลธิชา  วนาลีอำรุง
2. เด็กหญิงเด๋อ  แซ่ลี
 
1. นายประดิษฐ์  เสมณี
2. นายณัฐวุฒิ  ศรีสุวรรณ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 40.32 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงศันศนีย์   โนรี
2. เด็กหญิงเจนจิรา  แซ่ลี
 
1. นายประดิษฐ์  เสมณี
2. นายณัฐวุฒิ  ศรีสุวรรณ