สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดดอนชัย สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์   ปาป่าศักดิ์
 
1. นางสาวนิภาวรรณ   เตมีศักดิ์