สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านโห้ง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   นาระต๊ะ
2. เด็กหญิงณัฐติกา   จักรปัญญา
3. เด็กหญิงทิพย์พวา  จำปาวงค์
4. เด็กหญิงแพรวทอง  สมบูรณ์ใจ
5. เด็กหญิงแพรวเงิน  สมบูรณ์ใจ
 
1. นางอัจฉรา  ยะคำ