สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66.31 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชนาภา  ชนาสิทธิกุล
2. เด็กหญิงรัตนากรณ์   พุทธรักษา
 
1. นางสาวปวีณา   เวียงบรรพต