สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดป่าตัน สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 73.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพัสพล   อินวรรณ์
 
1. นางสาวยุรนันท์   สิทธิตรี
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ลำมะพล
2. เด็กชายบุณยวีร์   มอกคำเหนือ
3. เด็กชายภาณุพงษ์   ขุนแสง
 
1. นางสาวยุรนันท์   สิทธิตรี