สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดป่าตัน สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกติชา  รุ่งรวีส่องพนา
2. เด็กหญิงหมวยแลง   สุกใส
 
1. นางปิยนุช  บัวประเสริฐยิ่ง
2. นางสาวสาลินี  ปัญญาเมือง
 
2 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงปณิชา   ยุบลไสย
 
1. นางกรวรรณ  บุญกล้า
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 69.33 ทองแดง 4 1. เด็กชายวรเวช   สีสม
 
1. นางประพิมภร  มณีกุล