สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดป่าตาล สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชุดา   ลุงจาย
 
1. นายเอกลักษณ์   คำอ้วน