สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเมืองสาตร สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  น้อย
2. เด็กชายพันแสง  ลุงอ่อง
3. เด็กชายเอกภพ   หาญเกษมศักดิ์
 
1. นางสาวจริญญา   แก้วจีน
2. นายสุรพล   มาลัย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจินตนา  นำมา
 
1. นางธดาภรณ์  พงษ์ไทย