สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดร้องวัวแดง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 79 เงิน 5 1. เด็กหญิงคำเจน   จะทอ
2. เด็กหญิงนฤมล   มหาวัน
3. เด็กหญิงปาริชาติ   พรมเมืองยอง
4. เด็กหญิงพรรณราย   โพธิเสาร์
5. เด็กหญิงศรัญญา   สายสวย
 
1. นายอรรถชัย   ระ