สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดร้องอ้อ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชาคริยา  อภิวงค์งาม
2. เด็กหญิงลักษณา   เทียนวิน
 
1. นางพัชราภรณ์  ใจงาม