สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดล้านตอง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงศิริวรรณ   พรอินทร์
 
1. นายเรืองศิลป์  เกียติสกุล