สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดล้านตอง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กชายวสันต์  ติ๊บมณี
2. เด็กหญิงสายธารทิพย์  อินต๊ะแก้ว
 
1. นางโสภิษ  จะวะนะ