สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 67.5 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงมิเคลล่า   วิลสัน
 
1. นางนงลักษณ์    รูปสูง