สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 76.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนวล  -
2. เด็กหญิงอรวรรณ   -
3. เด็กหญิงเม   วิสา
 
1. นายสมบัติ   ยาแปง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 77.44 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจ๋ามเมือง   ลุงต๊ะ
2. เด็กชายสุรัตน์   หน่อไพรสน
 
1. นายอำนาจ  กิตติจริยา
2. นายสงัด  เลาซาง