สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงเบญญาภา  พรสกุลไพศาล
 
1. นางรุจิรา   คำแสนใส