สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสันโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีราภา   ไชยวงค์
2. เด็กหญิงดรุณี   กำไร
3. เด็กชายอัครพล  ดวงรัตน์
 
1. นางคณิตชนก   คำเขียว