สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงจุรีลักษณ์  ยะจา
2. เด็กหญิงสาม  ส่วย
 
1. นางสาวสมเพชร  ปาลี