สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเสาหิน สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุรเดช   นันต๊ะสาร
 
1. นางสาวกุลวิรารักษ์   วราศรารักษ์
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรกมล   ธนบดีจิรกาล
 
1. นางสาวปรียาวดี   กันทอง