สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาตรี  ลุงลู่
2. เด็กหญิงซิมโมส่วย  -
3. เด็กหญิงดาว  สีทอง
4. เด็กหญิงวารินทร์   สร้อยงาม
5. เด็กชายวินโบ  ซอซอ
6. เด็กชายหม่อง  -
 
1. นางสาววารุณี   มาลัย