สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาตรี  ลุงลู่
2. เด็กหญิงซิมโมส่วย  -
3. เด็กหญิงดาว  สีทอง
4. เด็กหญิงวารินทร์   สร้อยงาม
5. เด็กชายวินโบ  ซอซอ
6. เด็กชายหม่อง  -
 
1. นางสาววารุณี   มาลัย
 
2 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 5 1. เด็กชายภาคภูมิ  ครองจริง
2. เด็กชายวรกิจ  บุสพันธ์
 
1. นางสาววารุณี   มาลัย
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงดาว   ซอซอ
 
1. นางวารุณี   มาลัย