สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 4 1. เด็กชายนพธีรา   บุญมาอูป
 
1. นางสุพิน   มณีศรีสุวรรณ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงฐิตาภา  แปงใจ
2. เด็กชายฐิติกร  กาบแก้ว
 
1. นายพิทยา  สุรินทร์เปา
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กชายวรพล  ดวงแก้วเรือน
2. เด็กชายอรรถชัย  ปวงอูป
 
1. นายณัฐวุฒิ  ปาทา