ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 74.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 73.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนบริรักศึกษาเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 69.67 ทองแดง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน