ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 96 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 - -  
11 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน