ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดร้องอ้อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 1 64 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดป่าตัน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 63 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนศิริมังคลาจารย์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 62 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 60 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนท่าศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 58 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดขะจาว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 41 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนวัดสวนดอก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน