ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78.67 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75.67 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75.33 เงิน 7  
8 โรงเรียนวัดดอนจั่น สพป. เชียงใหม่ เขต 1 68.33 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนแม่คือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 68 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน