ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสันกำแพง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแช่ช้าง (เทพนานุกูล) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเจ็ดยอด สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดหนองป่าครั่ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านท่าหลุกสันทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนแม่คือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนท่าศาลา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดร้องอ้อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 64 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านบ่อหิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 62 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดขะจาว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 60 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 60 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนวัดสวนดอก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน