ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่คือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 59 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 56 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านบวกค้าง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 55 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนทาเหนือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 54 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 47 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านแม่หวาน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 46 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 37 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 37 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 37 เข้าร่วม 9  
12 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 33 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านป่าป้อง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 32 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 1 31 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 25 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน