ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 56 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 48 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 46 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 1 42 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนทาเหนือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 40 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนวัดดอนจั่น สพป. เชียงใหม่ เขต 1 36 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 24 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 22 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 22 เข้าร่วม 10  
12 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 20 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 20 เข้าร่วม 12  
14 โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน