ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดสวนดอก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 92.64 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านแม่จ้อง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 89.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบ่อสร้างนรากรประสาท สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76.63 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเปาสามขา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75.3 เงิน 4  
5 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 71.64 เงิน 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน