ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 92.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนทาเหนือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76.8 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 73.6 เงิน 5  
6 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 - -  
7 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน