ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90.7 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดล้านตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดาราวิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84.9 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 82.4 ทอง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน