ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนวัดห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 68 ทองแดง 6  
8 โรงเรียนทาเหนือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 66 ทองแดง 8  
10 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 66 ทองแดง 8  
11 โรงเรียนวัดดอนจั่น สพป. เชียงใหม่ เขต 1 66 ทองแดง 8  
12 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 64 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 63 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านบวกค้าง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 62 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านป่าป้อง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 62 ทองแดง 15  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน