ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 74.35 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบวกค้าง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 48.65 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 44.31 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 31.32 เข้าร่วม 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน