ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 93 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 64.19 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านบวกค้าง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 43.57 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 41.84 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนวัดดอนจั่น สพป. เชียงใหม่ เขต 1 41.41 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 33.66 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 31 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านป่าป้อง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 29 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนทาเหนือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 28.7 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 27 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน