ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดดอนจั่น สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนแม่คือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 73 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 72 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 69 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนวัดล้านตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 68 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 67 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 66 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 65 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 64 ทองแดง 16  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน