ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านตลาดขี้เหล็ก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดดอนจั่น สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง 4  
5 โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง 4  
6 โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 83 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 79 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 79 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 74 เงิน 10  
11 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน