ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดดอนจั่น สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 71 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 70 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 63 ทองแดง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน