ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดดอนจั่น สพป. เชียงใหม่ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่หวาน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 65 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี สพป. เชียงใหม่ เขต 1 63 ทองแดง 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน