ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 90 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดดอนจั่น สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 79 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75 เงิน 9  
10 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 74 เงิน 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน