ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดดอนจั่น สพป. เชียงใหม่ เขต 1 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทาเหนือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านป่าป้อง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 72.5 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 71 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 71 เงิน 6  
8 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านแม่หวาน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 64.5 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 64 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 64 ทองแดง 11  
13 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 63 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนแม่คือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 50 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 48.5 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านบวกค้าง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน