ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 87.2 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดดอนจั่น สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
4 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78.2 เงิน 4  
5 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75.9 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่หวาน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 74.4 เงิน 6  
7 โรงเรียนแม่คือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 73.2 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 71.3 เงิน 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน