ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทาเหนือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84.32 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 83.64 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76.99 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76.65 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 68.36 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนวัดดอนจั่น สพป. เชียงใหม่ เขต 1 68.32 ทองแดง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน