ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดสันกลางเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 88 ทอง 4  
5 โรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ 2 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 81 ทอง 5  
6 โรงเรียนสันกำแพงคันธาอนุสรณ์ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน