ผลการแข่งขัน ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสังวาลย์วิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 95.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 89.98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 83.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77.97 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดดอนจั่น สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76.25 เงิน 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน