ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 88 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 0 เข้าร่วม  
6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 0 เข้าร่วม  
7 โรงเรียนบ้านป่าป้อง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 0 เข้าร่วม  
8 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 0 เข้าร่วม  
9 โรงเรียนวัดห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน