ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 86 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านลวงเหนือ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดห้วยทราย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 73.75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 64.75 ทองแดง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน