ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 94.6 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนแม่คือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านแม่ฮ้อยเงิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบวกค้าง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 75 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านแม่หวาน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 74.2 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 70.8 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 68.8 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน