ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านป่าไม้แดง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย สพป. เชียงใหม่ เขต 1 30 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 25 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 25 เข้าร่วม 5  
7 โรงเรียนบ้านบวกค้าง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 25 เข้าร่วม 5  
8 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 25 เข้าร่วม 5  
9 โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 20 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนวัดวังสิงห์คำ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 20 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านแม่ปูคา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 15 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนวัดล้านตอง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนแม่คือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน