ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนชลประทานผาแตก
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนทาเหนือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 93.5 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนชลประทานผาแตก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านร้องขี้เหล็ก สพป. เชียงใหม่ เขต 1 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่คือวิทยา สพป. เชียงใหม่ เขต 1 78.2 เงิน 4  
5 โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 77.4 เงิน 5  
6 โรงเรียนวัดห้วยแก้ว สพป. เชียงใหม่ เขต 1 72.2 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหนองโค้ง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 64.4 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) สพป. เชียงใหม่ เขต 1 56 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดื่อ สพป. เชียงใหม่ เขต 1 - -  
10 โรงเรียนบ้านดอนปิน สพป. เชียงใหม่ เขต 1 - -  
11 โรงเรียนบ้านบวกค้าง สพป. เชียงใหม่ เขต 1 - -  
12 โรงเรียนบ้านป่าเสร้า สพป. เชียงใหม่ เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน